Soukromá psychologická poradna Ostrava

Mgr.Libor Kundrata - klinický psycholog, psychoterapeut, hypnoterapeut.

tel.: 737 762 116

500Kč / SEZENÍ

Jak se dostat do poradny


Zvětšit mapu


  Je zvláštní psychický stav, k jehož hlavním charakteristikám patří:

 • zvýšená sugestibilita
 • změněný stav vědomí, který umožňuje pohlcení sugerovanými zážitky a prožívání změn vnímání, myšlení, emocí, chování a paměti jako subjektivně reálných a mimovolních
 • selektivní vztah závislosti na hypnotizérovi

  O hypnóze

 • Předpokladem pro navození tohoto stavu pomocí hypnotizace je individuální schopnost jedince, označovaná jako hypnabilita. Je to vlastnost, která se vyskytuje v různém stupni a v závislosti na ní může mít hypnóza různou hloubku. S hloubkou pak souvisí, v jakém rozsahu a v jaké intenzitě je možno vyvolat typické hypnotické jevy (Kratochvíl 1999).

 • Navození hypnózy závisí do značné míry na ochotě hypnotizovaného přijmout myšlenky a představy, které mu hypnotizér určuje, a nebránit se jim. Takovým myšlenkám říkáme sugesce.

  V hypnóze se vnímavost k sugescím hypnotizéra zvyšuje. Pomocí sugescí je možno výrazně ovlivnit:

 • prožívání
 • chování
 • fyziologické funkce
 • Toho lze využít při pomoci u různých obtíží, jako jsou:

 • úzkosti a strachy
 • k odstraňování bolestí
 • k odstraňování špatných návyků
 • k uklidnění
 • ke zlepšení nálady
 • zlepšení spánku
 • ke zlepšení celkového stavu

  O hypnóze

 • Všichni lidé ovšem nejsou stejně hypnabilní, a proto nereagují na hypnózu stejně. Zážitek při hypnóze se podobá některým zážitkům známým z běžného života. Hypnóza se do jisté míry podobá stavu zvýšeného zájmu o nějakou věc. Hypnóza je tedy jakýmsi stavem hlubokého pohroužení nebo silného soustředění. Do jisté míry se hypnóza může také podobat spánku, ale na rozdíl od běžného spánku, hypnotizovaná osoba stále zůstává v těsném kontaktu s hypnotizérem, slyší jej a reaguje na jeho sugesce. Na rozdíl od spánku se hypnotizované osoby mohou v hypnóze rovněž pohybovat a prožívat různé věci. V hypnóze je tedy možno dosáhnout příslušnými sugescemi u vnímavých osob necitlivosti nebo alespoň snížené citlivosti k bolesti. Dále se sugescí v hypnóze může využívat k vyvolání zablokovaných vzpomínek a odreagování potlačených emocí i k usnadnění nácviku správné činnosti narušených funkcí a nebo obecně, ve smyslu celkového zlepšování zdravotního stavu a pociťování spokojenosti.

 • Nejrozsáhlejší oblastí kde je možno využít hypnózy je psychiatrie, zejména u obtíží, které jsou převážně psychogenně podmíněné a nebo u psychosomatických obtíží, u nichž je podíl psychogenních faktorů rovněž významný. Dalšími oblastmi kde hypnóza nabízí své možnosti jsou např.uklidňující přípravy na chirurgické zákroky, ovlivňování bolesti a pomoci při rehabilitaci i při adaptaci na případné následující nutné změny v životě a dále je to ovlivňování jak neurotických symptomů, tak nevhodného chování a některých výchovných obtíží.