Soukromá psychologická poradna Ostrava

Mgr.Libor Kundrata - klinický psycholog, psychoterapeut, hypnoterapeut.

tel.: 737 762 116

500Kč / SEZENÍ

Jak se dostat do poradny


Zvětšit mapu


  Mgr.Libor Kundrata

  Klinický psycholog, psychoterapeut a hypnoterapeut

  vystudovaný v Olomouci, žijící v Ostravě a aktuálně pracující v Psychiatrické léčebně v Opavě. Ve své praxi se opírám o dlouholeté zkušenosti z lůžkového zdravotnického zařízení, dále z Psychologické poradny při Občanském sdružení Elim Opava, a ze znalostí získaným v pětiletém psychoterapeutickém výcviku v KBT (Kognitivně behaviorální terapii) a z výcviku v hypnoterapii.

  Pracovní zkušenosti:

 • Dlouholetá psychoterapeutická a diagnostická praxe v Psychiatrické léčebně Opava
 • Několikaletá praxe v poskytování individuální psychoterapie v Psychologické poradně při Občanské sdružení Elim Opava
 • Několikaletá praxe ve vedení kurzů snižování nadváhy a obezity u pacientů s psychotickým onemocněním – „Program pro dobré zdraví“ (v PL Opava)
 • Praxe ve vedení kurzů snižování nadváhy a obezity „STOB“ (v Ostravě)
 • Několikaletá praxe při vyšetřování řidičů pro Autoškolu A.Čichoň (v Ostravě)
 • Supervizní činnost pro DD Budišov nad Budišovkou a Vítkov
 • Vzdělání a kvalifikace:

 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve studijním oboru Psychologie, ukončeno Státní magisterskou zkouškou
 • Výcvik v KBT – Kognitivně behaviorální terapii organizovaný IKBT – Institutem kognitivně behaviorální terapie v Hradci Králové pod vedením Doc.MUDr.Jána Praška,CSc., Doc.MUDr.Jana Zbytovského, prim.MUDr.Petra Možného, Prof.Kevina Gournaye,Ph.D a PhDr.Arnda Tillmannse z Institut für die Verhaltenstherapie, München
 • Výcvik v hypnoterapii organizovaný Sekcí pro hypnózu České psychoterapeutické společnosti a Psychiatrické společnosti ČLS J.E.Purkyně pod vedením Prof.PhDr.Stanislava Kratochvíla,CSc.
 • Výcvik v psychoterapii sexuálních dysfunkcí organizovaný Sexuologickou společností ČLS J.E.Purkyně, pod vedením Prof.PhDr.Stanislava Kratochvíla,CSc.
 • Kurz emoční inteligence vedený PhDr.Janem Bendou
 • Výcvik v metodice behaviorální terapie nadváhy a obezity pod vedením PhDr.Ivy Málkové – STOB Praha
 • Výcvik v metodice behaviorální terapie nadváhy a obezity u pacientů s psychotickým onemocněním pod vedením Doc.MUDr.Lucie Bankovské Motlové,Ph.D a MUDr.Evy Kitzlerové,Ph.D
 • Atestační zkouška o specializované způsobilosti v oboru Klinická psychologie
 • Uznaná způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytování zdravotní péče (dle zákona č.96/2004 Sb.)
 • Účastním se odborných, terapeuticky zaměřených konferencí, kde také aktivně přednáším
 • Živnostenský list k předmětu podnikání-"Psychologické poradenství a diagnostika", IČO-72975822