Soukromá psychologická poradna Ostrava

Mgr.Libor Kundrata - klinický psycholog, psychoterapeut, hypnoterapeut.

tel.: 737 762 116

500Kč / SEZENÍ

Jak se dostat do poradny


Zvětšit mapu


  Aktuálně poskytuji psychologicko – poradenské služby pro dospělou klientelu, a to formou individuálního či skupinového terapeutického sezení, v případě specifického problému klienta i u něj doma a nebo v terénu

 • Poradenství a pomoc jako ambulantní službu pro jednotlivce a pomoc lidem, kteří se ocitli v životní krizi, procházejí tíživou situací v osobním, rodinném či pracovním životě.
 • Pomoc klientům se zdravotními problémy, které významně podlamují jejich psychické zdraví.
 • Pomoc klientům s :
  • neurotickými poruchami
  • poruchami vyvolaných stresem
  • fobickými úzkostnými poruchami
  • obsedantně kompulzivní poruchou
  • disociačními (konverzními) poruchami
  • sexuálními dysfunkcemi
 • Pomoc při zpracování úzkostných stavů, psychosomatických potíží (tj. potíže tělesného charakteru, pro které však nebyly Vaším lékařem nalezeny objektivní příčiny),
 • Depresivních příznaků v reakci na nepříznivé životní změny či v důsledku vnějších stresorů.
 • Terapeutickou podporu klientům, kteří prošli traumatickými zážitky, které i nadále zasahují do jejich života.
 • Zvládání každodenního stresu, pocitů méněcennosti a problémů v běžné mezilidské komunikaci.
 • Práce na sebepoznání a dalším osobnostním růstu, včetně podpory vlastního potenciálu jedince.
 • Hypnoterapii pro dospělou klientelu
 • Poradenství a pomoc při snižování nadváhy a obezity formou individuálního a nebo skupinového sezení STOB-Ostrava
 • Poradenství při odvykání kouření

  Sezení probíhají v nerušeném a příjemném prostředí Psychiatrického a psychosomatického centra s.r.o., které se nachází ve zdravotnickém zařízení společnosti APRO MED s.r.o. v Ostravě-Porubě, na adrese Panelová 6116/15 v budově C (pravé křídlo střediska bílé barvy). více

 • Informace a sdělení svěřené klientem v rámci sezení považuji za důvěrné!
 • Mou prvořadou prioritou a nedílnou součástí profesionální etiky je respekt a úcta k člověku a akceptování jeho životního příběhu a jeho potřeb
 • klienti jsou přijati co nejdříve, v dohodnutém termínu
 • s klienty pracuji kognitivně behaviorálními přístupy a hypnózou